Home Partnership Forum Conference Events Links Internal area Contact
Česky
Deutsch
English
Français
Italiano
Latviesu
Magyar nyelv
Slovenčina

Aktivity projektu 

• V apríli tohto roku prebehol v SR pilotný test v rámci projektu „Úrad práce a klienti“ podporovaný vzdelávacím programom Európskej komisie Leonardo da Vinci. Organizoval ho Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede, ktorý je zároveň kontraktorom projektu.

 

• Pilotný test sa uskutočnil formou kurzu a prebehol v dvoch etapách, s dvomi rôznymi skupinami 12 účastníkov od 18.4. do 21.4. a od 24.4. do 28.4. vo Veľkom Mederi, v príjemnom prostredí v blízkosti termálneho kúpaliska. Účastníkmi boli zamestnanci Úradov práce, soc. vecí a rodiny z Dunajskej Stredy, Bratislavy, Galanty, Komárna, Nových Zámkov, Považskej Bystrice a Trnavy.

 

• Školiteľkou bola zahraničná lektorka z Rakúska – pani Silvia Danninger.  Účastníci ocenili nielen veľmi zaujímavé témy, ktoré sa na školení preberali, ale i spôsob výučby lektorky, ktorý bol veľmi zábavný, kreatívny a hravý. Atmosféra na školení bola veľmi príjemná a uvoľnená. Silvia účastníkom kurzu odovzdala mnoho zaujímavých a užitočných informácií, ktoré môžu využiť pri práci s klientmi, ale rovnako i v osobnom živote. Preberali a riešili reálne situácie zo života, Silvia ochotne účastníkom odpovedala na všetky otázky. Okrem toho lektorka umožnila účastníkom formou rôznych cvičení lepšie spoznať samých seba. Účastníci boli milo prekvapení úrovňou školenia, veľa si z neho odniesli a radi by privítali jeho pokračovanie.


vvv

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dňa 6. júna 2006 sa uskutočnila v Dunajskej Strede v Mestskom kultúrnom stredisku Medzinárodná burza práce. Zúčastnili sa jej rôzny zamestnávatelia, agentúry sprostredkujúce zamestnanie a zamestnanci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí tu prezentovali svoje služby či projekty.
vBurzy práce sme sa zúčastnili i my s našimi projektmi podporovanými vzdelávacím programom Európskej komisie Leonardo da Vinci. Prezentovali sme projekty, poskytovali o nich informácie, záujemcom sme odpovedali na ich otázky a rozdávali im letáky.

l

 

 

 

 

 

 

 

 


Európskeho vzdelávacieho programu

LEONARDO DA VINCI
Číslo projektu
SK/04/B/F/PP-177401