Home Partnership Forum Conference Events Links Internal area Contact
Česky
Deutsch
English
Français
Italiano
Latviesu
Magyar nyelv
Slovenčina

Projektni tim

Spoluúčasť v projekte zahŕňa 16 organizácií:           

  • Úrady práce z rôznych európskych krajín
  • Odborné poradenstvo a vzdelávacie inštitúcie s rozsiahlymi skúsenosťami s rozvojom a navrhovaním poradenských opatrení a vzdelávania súvisiaceho s trhom práce
  • Partneri poskytujú spojenie s ostatným odborným poradenstvom a vzdelávacími sieťami v Európe         
  • Výskumné inštitúcie a úrady sociálnej politiky monitorujú siete vo vedeckom a politickom kontexte                        

more...

l

 

 

 

 

 

 

 

 


Európskeho vzdelávacieho programu

LEONARDO DA VINCI
Číslo projektu
SK/04/B/F/PP-177401