Home Partnership Forum Conference Events Links Internal area Contact
Česky
Deutsch
English
Français
Italiano
Latviesu
Magyar nyelv
Slovenčina

Labour Office & Clients

Zlepšenie komunikácie medzi poradcami na úradoch práce a ich klientmi

Situácia na trhu práce v EÚ bude naďalej zvyšovať požiadavky kladené na účinnú spoluprácu medzi uchádzačmi o zamestnanie a zamestnávateľmi, ktorú zabezpečujú úrady práce; V zmysle dosiahnutia lepších porovnateľných výsledkov, zamestnanci úradov práce, pracujúci s uchádzačmi o zamestnanie a zamestnávateľmi, musia zdokonalovať svoje poradenstvo a svoje komunikačné techniky, a musia pochopiť “jazyk a potreby zamestnávateľov”.

 

Tento projekt  tým, že vhodne spája partnerov zo “starých” a “nových” členských krajín EÚ pri rozvoji metodiky, podporuje cieľ politiky trhu práce Európskej komisie, a to “vytvorenie európskeho priestoru celoživotného vzdelávania”. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie o dôležitosti osobných kompetencií v poradenstve a sprostredkovaní zamestnania a rozvíjať osnovu, tréningový material a príručky.         

                                                
“Lepšie poradenstvo a komunikačné schopnosti poradcov a sprostredkovateľov zamestnania na úradoch práce”.
Všetky produkty budú navrhnuté ako materiály voľne prístupné na webe k stiahnutiu.

more...

 

l

 

 

 

 

 

 

 

 


Európskeho vzdelávacieho programu

LEONARDO DA VINCI
Číslo projektu
SK/04/B/F/PP-177401

 

european conference