Home Partnership Forum Conference Events Links Internal area Contact
Česky
Deutsch
English
Franšais
Italiano
Latviesu
Magyar nyelv
Slovenčina

Aktivity projektu

LOC projekta 5.sadaļas (Work Package 5) pilottesti
Projektā iesaistītie partneri – eksperti turpina darbu pie projekta produktu sagatavošanas, kamēr projekta partneri, kas pārstāv darba tirgu administrējošas institūcijas, veic jau izstrādāto materiālu testēšanu. Laika posmā no 2006.gada 4.jūlija līdz 7.jūlijam organizēta NVA Rīgas reģionālās filiāles darbinieku apmācība par komunikāciju prasmēm un to uzlabošanu (Pilot course „Soft Skills Sensitisation”), kas ir viena projekta laikā izveidotā produkta sastāvdaļām. 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semināra laikā tā dalībnieki ieguva informāciju un grupu darbu laikā varēja pielietot jauniegūtās zināšanas, kas iekļāva šādas tēmas:

  • Galvenās kvalifikācijas, strādājot ar klientu
  • Komunikācija un ķermeņa valoda
  • Konfliktsituāciju risināšana
  • Grupu darbs
  • Motivācija
  • Stresa situāciju novēršana
  • Elastīgums
  • Dzimums & dažādība

     


 

l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEONARDO DA VINCI
Projekta numurus
SK/04/B/F/PP-177401