Home Partnership Forum Conference Events Links Internal area Contact
Česky
Deutsch
English
Franšais
Italiano
Latviesu
Magyar nyelv
Slovenčina

Partnerorganizācijas

Projektā kā partnerorganizācijas ir iesaistījušās 16 organizācijas:

  • darba tirgu administrējošas institūcijas no dažādām Eiropas valstīm;
  • profesionālās orientācijas un kvalifikācijas institūcijas, kurām ir plaša ar darba tirgu saistītas apmācības un kvalifikācijas pasākumu rīkošanas pieredze;
  • partneri – eksperti, kas ir saite ar citiem Eiropas profesionālās orientācijas un kvalifikācijas tīkliem;
  • pētniecības institūcijas un sociālo politiku administrējošas institūcijas, kas pārrauga sadarbības tīklu zinātnes un politikas kontekstā.

more...

l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEONARDO DA VINCI
Projekta numurus
SK/04/B/F/PP-177401