Home Partnership Forum Conference Events Links Internal area Contact
Česky
Deutsch
English
Franšais
Italiano
Latviesu
Magyar nyelv
Slovenčina

Kontakti un Papildus informācija  

 

 

Kontakti

 

Labklājības ministrija un tās padotībā/pakļautībā esošās iestādes

 • Valsts darba inspekcija
  Kr.Valdemāra 38, Rīgā, LV-1010
  tālrunis 7021704, fakss 7021569
  e-pasts: vdi@vdi.lv
  http://www.vdi.gov.lv
 • Sociālo pakalpojumu pārvalde
  Kurbada 2, Rīgā, LV-1004
  tālrunis 7114600, fakss 7114611
  e-pasts:
  spf@spf.gov.lv
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
  Lāčplēša 70a, Rīgā, LV-1011
  tālrunis 7011800, fakss 7011812
  e-pasts:
  vsaa@vsaa.lv
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
  Pilsoņu 13, 37.korp., Rīgā, LV-1002
  tālrunis 7614885, fakss 7602982
  e-pasts:
  vdeavk@inbox.lv
 • Arodapmācības un rehabilitācijas centrs “Alsviķi”
  Alsviķi, Alūksnes raj., LV-4333
  tālrunis 43 67648, 4367567, fakss 43 67648
  e-pasts:
  arcalsviki@apollo.lv
 • Valsts aģentūra “Tehnisko palīglīdzekļu centrs”
  Linezera 6, Rīgā, LV-1006,
  tālrunis 7552350, fakss 7040369
  e-pasts:
  tpc@tpc.lv
 • VBO “Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūra”
  Jēzusbaznīcas 11, Rīgā, LV-1050
  tālrunis 7224534, fakss 7210323
  e-pasts: centrs@karjerascentrs.lv
  http://www.karjerascentrs.lv/lat/
 • LR Centrālā statistikas pārvalde
  Lāčplēša ielā 1,
  Rīgā, LV - 1301
  Tālr. informācijas centram 7366803
  e-pasts:
  csb@csb.lv
 • Baltic Educational Travel and Work Association /BETWA/
  Brīvības iela 73-4, Rīgā, LV 1010, Latvija
  tālrunis 7 50 18 17, fakss 7 50 18 19
  e-pasts: info@betwa.org
  http://www.betwa.org/bw/

 

 

Papildus informācija

 

 

 

l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEONARDO DA VINCI
Projekta numurus
SK/04/B/F/PP-177401