Home Partnership Forum Conference Events Links Internal area Contact
Česky
Deutsch
English
Franšais
Italiano
Latviesu
Magyar nyelv
Slovenčina

Labour Office & Clients

Nodarbinātības dienesta - darbinieku un viņu klientu komunikācijas uzlabošana 

Darba tirgus situācija paplašinātajā Eiropas Savienībā nākotnē arvien pastiprinās nodarbinātības dienestu nepieciešamību efektīvi sadarboties ar darba meklētājiem un darba devējiem. Lai sasniegtu labākus savietojamības (atbilstības prasībām) rezultātus, nodarbinātības dienesta darbiniekiem, kas strādā ar darba meklētājiem un darba devējiem, būs jāuzlabo konsultēšanas un komunikācijas darba metodes un “jāsaprot valoda, kurā runā darba devējs”. Šis projekts iekļauj partnerus gan no vecajām, gan jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas kopīgā darbā izveidos modulārās apmācības materiālus un tādējādi veicinās Eiropas Komisijas darba tirgus politikas mērķa „panākt, lai Eiropas teritorijā mūžizglītība tiek ieviesta un izmantota praksē” izpildi.

 

Galvenais projekta mērķis ir paaugstināt sapratni par personīgo zināšanu nozīmi informēšanas un konsultēšanas par brīvajām darba vietām procesā, kā arī izveidot modulāru apmācību programmu, mācību materiālus un rokasgrāmatu „Nodarbinātības dienesta darbinieku kvalitatīvas konsultēšanas un komunikācijas prasmes”.

 

Visi produkti tiks veidoti kā internetā apskatāmi materiāli, lai tos varētu brīvi lejupielādēt.

more: Project description - english & slovenčina

 

l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEONARDO DA VINCI
Projekta numurus
SK/04/B/F/PP-177401

 

european conference